สระน้ำเป่าลมนี้มันสุดยอดไปเลยนะเนี้ย

ถามตัวเองว่า “มันจะกินฉันไนม?” ไม่ใช่ “มันมิฟัน กี่ขี่?”

ศัตรูทำให้ผู้ฟังของคุณมองเห็นกาพใหญ่ สระน้ำเป่าลมทรงสูง “อย่าเรมต้นที่รายละเอยด ให้ เรั๋มที่ไอเดียสำคัญก่อน แล้วเรียงลำดับตามความสำคัญลงมา จากนั้นจึงนำ รายละเอึยดมาใส่ไว้รอบๆ ‘ไอเดียใหญ่’ เหล่านั้,’ เมดนาเขียนไว้ในหนังสือชื่อ สมองปกครอง (Brain Rules) ในการนำเสนอ เริ่มต้นด้วยภาพใหญ่ (ปัญหา) ก่อนที่จะใส่รายละเอียด (ทางแต้) ลงไป

แอปเปิลเปิดตัวซาฟาร์ (Safari) ที่ออกแบบให้เป็นบราวเซอร์ที่เร็วที่ สุดสำหรบแมค ในงานแมคเวิลด์ 2003 ซาฟาร์จะต้องเข้ามาร่ว0

 

มวงไพบูลย ถับบราวเซอร์อื่นๆ อีกหลายตัวในการแข่งข้นถับอีนเตอร์เน็ตเอ็กฃ์พลอเรอร์ (Internet Explorer) ที่เป็นบราวเซอร์ของไมโครซอฟท์ จ๊อบส์ได้แสดงความ สามารถในการโน้วน้าวใจที่เป็นเลิศอีกครั้ง ด้วยการบอกปัญหา (เปิดตัวศัตรู) ด้วยการถามคำทามว่า สระเป่าลม“ทำไมเราจึงต้องมิบราวเซอร์ที่เป็นของเราเองด้วย?” ก่อนที่จะสาธิตคุณลมบ้ตใหม่ๆ ของบราวเซอร์ (นำรายละเอียดใส่เข้าไป) เขา ต้องมีเหตุผลให้กับสินค้าตัวนี้

 

จ๊อบท์บอกผู้ฟังของเขาว่าดู่แข่งอย่างเซ่นอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ สระน้ำเป่าลม ราคา (Internet Explorer) และเน็ตลเคป (Netscape) ยังมีข้อด้อยอยู่ลองจุด : ความเร็วและนวัตกรรม ในเรื่องความเร็ว’จ๊อบสํบอกว่าซาฟารสามารถ’โหลด ข้อมูลได้เร็วกว่าอินเตอร์เนํตเอีกช์พลอเรอร์ลามเท่าบนเครื่องแมค ในเรื่อง นวัตกรรมจ๊อบสํบอกถึงข้อจำกัดของบราวเซอร์ที่มีในตอนนั้น ว่าบนแถบ เครื่องมีอ (tool bar) ไม่มีซ่องให้ต้นหาด้วยกูเกิ้ล (Google) และที่คั่นหนังสือ (bookmarks) ก็ยังใชใม่ไต้ดังใจ ‘‘เราไต้ทำวิจัยและพบว่าผู้คนไม่ได้ใช้ที่คัน หนังล้อ (bookmarks) ไม่ได้ใช้หน้าที่ชื่นชอบ (favorites) เพราะโjงยากและ

 

ไม่มีใครรู้วิธีใช้” จ๊อบลักล่าว ชาฟารีจะช่วยแก้ปัญหาด้วยการนำช่องการ ด้นหาด้วยโ}เกิล (Google search) เช้ามาไว้ในแถบเครื่องมือหลัก (main toolbar)

 

และเพี่มความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังหน้าเว็บไซต์ ก่อนหรือไปยังหน้าเว็บเพจที่ชื่นชอบ (favorites) ได้อย่างง่ายๆประโยคง่ายๆ ที่คุณสามารถนำ1ไป’ใช้เปิดตัวคัต£ก็คอ : “ทำไมคุณต้อง มี*?งนี้?’’ คำถามนี้ช่วยให้จ๊อบลัอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการ (ไม่ว่า จะเป็นบราวเซอร์หรือระบบปฎํบ้ตการ เพลงดิจิตัล หรืออื่นๆ) และเพี่อเตรียม ความพร้อมสำหรับการนำเสนอในช่วงต่อไป ชื่งก็คํอการนำเสนอ’วิธีแก้ไข นั่นเอง

 

หนึ่งสัปดาห์ในเดือนกันยายนนั่นเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการ หลายสิบคนทำการนำเสนอบริษัทตั้งใหม่ของตัวเองกับลื่อมวลชน ผู้เชื่ยวชาญ และนักลงทุน ราคาสระน้ําเป่าลม โลตัส ในงานสำคัญสองงานด้วยกันคือ งาน เทคครันซ์ 50 (TechCrunch 50) ทีชานฟรานซิลโก (San Francisco)

 

ละงานเค็มโม (DEMO) ที่’ซานดิเอ’โก้ (San Diego) สำหรับผู้ก่อตั้ง บริษัทใหม่เหล่านี้การนำเลนอที่มืเดิมพันสูงนี้มืความหมายอย่างยิ่ง เพราะมันอาจนำไปล่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวก็ได้ สระ น้ำ เป่า ลม intexผู้จัดงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *